Foto: Camilla Damgård.

Om Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen er overbygningen for de fem unike museene Aulestad, Bjerkebæk, Maihaugen, Norges Olympiske Museum og Norges Postmuseum, og kunnskapssenteret Norsk Håndverksinstitutt. Vi legger til rette for at mennesker skal lære noe sammen – og få gode opplevelser.

Formål og vedtekter

Vi er en vitenskaplig institusjon som har som formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner, fortrinnsvis for tiden etter reformasjonen.

Styret

Liste over styremedlemmer og varamedlemmer.  

Langtidsplan 2017–2020

Se langtidsplan med visjon, verdier og mål for Stiftelsen Lillehammer museum.

Anders Sandvigs museumspris

Prisen deles ut hvert år for å fremme og belønne innsats for bevaring av kulturarven i nærområdet. 

Historie

Anders Sandvig startet sin samlergjerning i 1887 og samlingene flyttet til Maihaugen i 1904. 

Ansatte

Her vil sommeransatte finne relevant informasjon. Krever passord. 

Planer

Stiftelsen Lillehammer museum har interne nettverk som styrer aktiviteten basert på planer som du her kan lese mer om.

Serveringstjenester

Stiftelsen Lillehammer museum ønsker tilbud på drift av serveringsvirksomheten.